Informacja dla Rodziców

16 kwietnia, 2021

W związku z trudną sytuacją pandemiczną, rząd podjął decyzję o przedłużeniu obowiązujących restrykcji do 25 kwietnia br.

Jedynym wyjątkiem jest otwarcie od poniedziałku 19 kwietnia żłobków i przedszkoli. Ponadto od 19 kwietnia dopuszcza się możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu (do 25 osób) i uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Bezpieczeństwo to nasz priorytet, dlatego w trosce o zdrowie i życie dzieci oraz nauczycieli i pracowników, prosimy Państwa o stosowanie zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy najważniejsze wytyczne, które obowiązują w naszym przedszkolu:

  • Do przedszkola mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przebywają na kwarantannie.
  • Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci muszą przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe.
  • Opiekunowie dzieci z grupy I i II (zasada: jedno dziecko – jeden opiekun) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej wyznaczonej przez dyrektora pod warunkiem zachowania 1,5 m dystansu.
  • Rodzice dzieci z pozostałych grup komunikują się z nauczycielem przez wideodomofon, oczekują na dziecko przed wejściem do placówki.
  • Inne osoby z zewnątrz mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.