Sówki

WITAMY PRZEDSZKOLE: – wprowadzenie pojęcia dobre maniery, jako znajomość zwyczajów i norm towarzyskich obowiązujących w danej grupie – doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych – wprowadzenie pojęcia sylaba, analiza i synteza sylabowa prostych wyrazów – ustalenie kodeksu reguł i zasad regulujących pracę w grupie – różnicowanie pojęć prawa, lewa – kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała […]

Czytaj Więcej
Skip to content