Biedronki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – Wrzesień 1.Ja i ty to my umacnianie więzi z grupą przedszkolną; przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi; rozwijanie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw między ludźmi; rozwijanie umiejętności autoprezentacji ze wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i faktycznych osiągnięć; rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia ; wzbudzenie zainteresowania […]

Czytaj Więcej
Skip to content