Mrówki

MOJE PRZEDSZKOLE wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu; wdrażanie do zgodnej zabawy; kształtowanie umiejętności grupowania obiektów; rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, utrwalanie nazw kolorów; rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni; wdrażanie do reagowania na sygnał. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM wdrażanie do zgodnej zabawy oraz przestrzegania reguł; nabywanie odporności emocjonalnej przez radzenie sobie z […]

Czytaj Więcej
Skip to content