Motylki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień Grupa III   1.W przedszkolu: Dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół; Kształtowanie postawy przyjacielskiej; Budowanie przyjazne atmosfery i integracji grupy; Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; Wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; Motywowanie do samodzielnych doświadczeń; Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg jednej cechy, poszerzanie doświadczeń matematycznych; Odkrywanie własnych możliwości twórczych; […]

Czytaj Więcej
Skip to content