Pszczółki

Tacy sami, a jednak inni Zapoznanie ze świętem Dnia Dziecka stwarzanie warunków do wyrażania emocji ciałem ,zachęcanie do radosnej zabawy. Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych, kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie, uświadomienie, że w otoczeniu są osoby, do których można się zwrócić o pomoc. Określanie części ciała, wskazywanie ich. Używanie w czasie codziennej aktywności słów […]

Czytaj Więcej

1. MIESZKAM W POLSCE poznanie budynków: dom jednorodzinny, blok, określanie różnic i podobieństw domów; posługiwanie się nazwami pomieszczeń domowych i przyporządkowywanie do nich sprzętów domowych; wdrażanie do uważnego słuchania utworu; rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych: trójkąt, kwadrat, prostokąt; doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej; wdrażanie do posługiwania się określeniami: niski, wysoki, oraz nazwami kolorów […]

Czytaj Więcej

Prace

16 kwietnia, 2021

Dziękujemy za przesłane zdjęcia. Prace bardzo ładne. Jajecznica wygląda smakowicie 🙂    

Czytaj Więcej

21 marca jest nie tylko pierwszym dniem wiosny, ale również od 2005 roku Światowym Dniem Zespołu Downa (taka data z racji na powielone chromosomy w 21 parze).  W tym wyjątkowym dniu  zwraca się szczególną uwagę na prawa osób z Zespołem Downa, a zwłaszcza na ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz zwiększa się świadomość otoczenia. […]

Czytaj Więcej

1. BYŁY SOBIE DINOZAURY – wdrażanie do uważnego słuchania; – rozwijanie mowy; – rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na utworze muzycznym; – stosowanie określeń: duży, mały, mniejszy, większy; – rozwijanie sprawności manualnych; – wdrażanie do posługiwania się określeniami: przed, obok, za; – doskonalenie pamięci oraz spostrzegawczości wzrokowej. 2. ZABAWY ZE SZTUKĄ. MALARSTWO JASKINIOWE. – poznanie warunków […]

Czytaj Więcej

Na początku stworzyliśmy siatkę wiedzy. Dowiedzieliśmy się skąd pochodzi mleko i w jaki sposób mleko trafia do sklepu. Dowiedzieliśmy się, że nie tylko krowa daje mleko. Mieliśmy możliwość spróbować różnych rodzajów mleka. W ramach projektu przedszkolaki wykonały pracę plastyczną – krowę z talerzyków. Zrobiliśmy pyszny koktajl oraz masło.

Czytaj Więcej
Skip to content