Pszczółki

1. W KRAINIE SNU – wdrażanie do uważnego słuchania; – wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas rozmowy; – doskonalenie percepcji wzrokowej; – nabywanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce; – dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy; – dostrzeganie walorów zdrowotnych snu i odpoczynku. 2. MROŹNA ZIMA – wdrażanie do […]

Czytaj Więcej

GDY ODWIEDZI NAS ŚWIĘTY MIKOŁAJ – wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzeganie reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa; – kształtowanie nawyku zachowania porządku w najbliższym otoczeniu; -rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez naśladowanie ruchem czynności wykonywanych przez Mikołaja; – doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności […]

Czytaj Więcej

LAS JESIENIĄ poznanie zwierząt leśnych: dzika, zająca, lisa i sarny wdrażanie do uważnego słuchania; zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym – las: zwierzęta, rośliny; poznanie wyglądu i nazw grzybów: borowik, muchomor, kurka; doskonalenie umiejętności lepienia z plasteliny; układanie elementów od najmniejszego do największego. ALE PLUCHA zaznajomienie z wiatrem jako zjawiskiem atmosferycznym; wdrażanie do posługiwania się nazwami […]

Czytaj Więcej