Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Od 6 czerwca od godz. 16.00 opublikowany zostanie w systemie rekrutacyjnym wykaz wolnych miejsc w warszawskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Adres elektronicznego systemu rekrutacji: https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020: zasady, harmonogram i kryteria  dostępne są na stronach Biura Edukacji .

http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/20485-rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych