Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Kontynuacja edukacji przedszkolnejod dnia 13 lutego do 19 lutego 2019r. (do godz. 16.00) złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w sekretariacie przedszkola. (druki będą dostępne u nauczycieli w grupach od 13 lutego)

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020:

  • od 20 lutego od godz. 13.00 do 7 marca do godz. 20.00 – rejestracja w systemie rekrutacyjnym wniosków o przyjęcie.
  • od 20 lutego od godz. 13.00 do 8 marca do godz. 16.00 – złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Adres elektronicznego systemu rekrutacji: https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/

Przyjmowanie wniosków oraz dokumentacji potwierdzającej wybrane kryteria w naszym przedszkolu będzie odbywało się w w/w dniach w godzinach pracy sekretariatu: codziennie w godz. 8.00-16.00, ponadto w dniach 25 lutego, 4 marca, 7 marca do godz. 17.30.

W dniu 25 lutego oraz 4 marca w godz. 16.00-17.00 zapraszamy na dni otwarte. Nie ma wtedy zajęć adaptacyjnych dla dzieci, będzie można uzyskać bliższe informacje na temat przedszkola.

 

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020: zasady, harmonogram i kryteria  dostępne są na stronach Biura Edukacji .

 

http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/20485-rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych