Aktualne informacje w naszym przedszkolu.

Program edukacji ekologicznej ,,Wiślana szkoła”
Od września nasze Przedszkole przystąpiło do realizacji programu edukacji ekologicznej ,,Wiślana szkoła”.
 Program jest autorstwa Fundacji Nasza Ziemia i skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych z terenu miasta stołecznego Warszawy a dotyczy Wisły – szczególnie jej warszawskiego odcinka.

(więcej…)