Aktualne informacje w naszym przedszkolu.

Opłaty za listopad

3 listopada, 2017

Opłaty za miesiąc listopad będą zbierane w dniu 06.11.2017r. w godz. 7.30-17.30. W celu otrzymania informacji o wysokości opłat, można się zwracać z zapytaniem do p. Grażyny Kruszewskiej drogą e-mailową na adres poczty przedszkola: p338@edu.um.warszawa.pl. Przypominamy o terminowym uiszczaniu należności.

Alarm ewakuacyjny

10 października, 2017

W dniu 6 października w naszym przedszkolu odbył się próbny alarm ewakuacyjny. W pierwszej części dnia dzieci obejrzały przedstawienie „Mądre cyferki”, podczas którego zapoznały się z numerami alarmowymi różnych służb ratowniczych, oraz dowiedziały się w jakich sytuacjach należy je powiadamiać. Jako obserwatorzy naszej ewakuacji pojawili się strażacy, którzy sprawdzali sprawność przedszkolaków przy opuszczaniu budynku przedszkola. Dzieci miały też okazję dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o pracy strażaków.

 

Przedszkole w budowie

2 października, 2017

Od lipca trwają prace budowlane związane z dobudową do przedszkola części modułowej. W wakacje wykonywano prace wewnątrz budynku, we wrześniu przygotowywano teren pod moduły, które ustawiono w połowie września. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Przedszkolaki miały okazję codziennie obserwować postęp prac. Mamy nadzieję, że uda się wykonać wszystko zgodnie z planem.

 

Opłaty za październik

2 października, 2017

Opłaty za miesiąc październik będą zbierane w dniu 05.10.2017r. w godz. 7.00-17.30. W celu otrzymania informacji o wysokości opłat, można się zwracać z zapytaniem do p. Grażyny Kruszewskiej drogą e-mailową na adres poczty przedszkola: p338@edu.um.warszawa.pl.. Przypominamy o terminowym uiszczaniu należności.

Informacja o zebraniach

31 sierpnia, 2017

Drodzy Rodzice !

Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018, zapraszamy na zebrania grupowe:

grupa I i II – 06.09.2017r. godz. 16.30

grupa VI i VIII – 06.09.2017r. godz. 17.00

grupa III i IV – 07.09.2017r. godz. 16.30

grupa V i VII – 07.09.2017r. godz. 17.30

 

Informacje o opłatach

31 sierpnia, 2017

Opłaty za żywienie: Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 roku opłaty za żywienie należy wnosic z góry. W związku z powyższym ustala się termin wnoszenia opłat za żywienie w dniach 1-5 każdego miesiąca na konto WRD 80 1030 1508 0000 0005 5065 3079.

W związku ze zniesieniem opłaty za pobyt godzinowy w przedszkolu od dnia 01.09.2017r. system kart iPrzedszkole jest nieczynny. Informacje o wysokości opłat za żywienie należy pobierać w sekretariacie lub drogą emailową.

Wyjątkowo w miesiącu wrześniu zapraszamy wszystkich Rodziców do zgłoszenia się do sekretariatu celem wypełnienia deklaracji dotyczących ilości posiłków.
 

 

Nowa uchwała o opłatach za przedszkole:

UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

Zgodnie z treścią uchwały w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m. st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane będą w całym czasie ich pracy.

Oznacza to całkowitą likwidację opłat za zajęcia w przedszkolach.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 01.09.2017r.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym będzie można składać od 22 marca do 28 marca do godz. 16.00. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronach Biura Edukacji.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym będzie można składać od 22 marca do 28 marca do godz. 16.00. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronach Biura Edukacji.

Spotkanie z psychologiem

1 marca, 2017

 Zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w roku 2010 i 2011 na spotkanie z panią psycholog Urszulą Studzińską w dniu 14 marca o godz. 17.00. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 76 oraz Szkoły Podstawowej nr 124.