Aktualne informacje w naszym przedszkolu.

Życzenia oraz informacja

19 kwietnia, 2019

Szanowni Państwo,

Z okazji zbliżających się Świąt  w imieniu swoim oraz wszystkich Pracowników życzę zdrowych, spędzonych z najbliższymi Świąt Wielkanocnych. Niech te Święta przyniosą radość i nadzieję.

Z ufnością patrzmy w przyszłość wbrew wszystkiemu i mimo wszystko.

Informuję, że komitet protestacyjny przekazał mi informację o kontynuowaniu akcji strajkowej po Świętach – w dniu  23 kwietnia 2019 r. W tym dniu zajęcia będą zawieszone.

W przypadku odstąpienia lub zawieszenia akcji strajkowej niezwłocznie o tym poinformuję.

Z poważaniem

Izabella Rudzka

 

W terminie od 10 kwietnia 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Potwierdzenie woli zapisu rodzic może składać osobiście w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane
lub elektronicznie, po zalogowaniu się na konto kandydata. Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu przez rodzica jest
wystarczające i nie wymaga złożenia w przedszkolu „papierowego” druku.

Procedura odwoławcza rozpoczyna się od 24 kwietnia od godz. 12.00, po opublikowaniu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Informacje o strajku

8 kwietnia, 2019

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

W związku z przystąpieniem Przedszkola nr 338 „Sosnowa Stacyjka” do akcji strajkowej, informuję, że pojawił się problem związany z brakiem możliwości: zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie  dziecku opieki na czas trwania strajku od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.) Burmistrz Dzielnicy Wawer Miasta  Stołecznego Warszawy wyraził zgodę na zawieszenie zajęć.

Jednocześnie informuję, że na stronie Biura Edukacji znajduje się bezpłatna oferta, przygotowana przez instytucje Miasta st. Warszawy m.in.: domy kultury, biblioteki, czytelnie, ośrodki sportu i rekreacji, z której mogą skorzystać Państwo ze swoimi dziećmi.

W Dzielnicy Wawer zajęcia będą odbywały się w WCK, bibliotekach, ośrodku sportu i rekreacji oraz Kinie „Stacja Falenica”.

Na stronach Biura Edukacji znajdują się również inne ważne informacje np. o prawie do zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8.

http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem

O zakończeniu bądź zawieszeniu strajku w przedszkolu poinformuję Państwa bezzwłocznie poprzez informację na stronie internetowej przedszkola, tablicy ogłoszeń przedszkola oraz przesłanie wiadomości e-mail kierowanej do Przewodniczącej Rady Rodziców Przedszkola nr 338 „Sosnowa Stacyjka” oraz Członków Rady Rodziców.

Wszystkie informacje o bieżącej sytuacji podawane są na stronie www.edukacja.warszawa.pl,
Z wyrazami szacunku

Dyrektor

Izabella Rudzka

 

W związku z współpracą naszego przedszkola z Domem Dziennego Pobytu Caritas 25 stycznia 2019 roku odwiedzili nas seniorzy. Grupa VIII wystawiła dla nich jasełka, a grupa IX przedstawienie przygotowane z okazji Dnia Babci i Dziadka. Jedna z goszczonych przez nas pań napisała i odczytała specjalnie przygotowany wiersz na tę okazję. Dzieci przygotowały i wręczyły drobne upominki. Panowała bardzo miła i rodzinna atmosfera.Natomiast 29 stycznia grupy VIII i IX odwiedziły seniorów w Domu Dziennego Pobytu Caritas w Falenicy, gdzie wspólnie tańczyliśmy, bawiliśmy się i kolędowaliśmy. Na koniec przygotowano dla nas pyszny poczęstunek. Było dużo śmiechu i radości. Już nie możemy doczekać się powtórki.

Zapraszamy rodziców dzieci pięcioletnich i sześcioletnich – grupy VI, VII, VIII, IX na zebranie z panią psycholog Urszulą Studzińską w dniu 13 lutego 2019r. o godz. 17.00. Po spotkaniu ogólnym odbędą się zebrania w grupach.

Od 13 lutego do 19 lutego rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, które będą kontynuowały edukację w roku szkolnym 2019/2020 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.  Druki deklaracji dostępne będą u nauczycieli w grupach i w sekretariacie od 13 lutego. Wypełnione deklaracje prosimy składać w sekretariacie przedszkola w w/w dniach w godzinach pracy sekretariatu. Druk do pobrania: deklaracja_potwierdzenia_kontynuowania_wychowania_przedszkolengo

Serdecznie zapraszamy na  uroczystości z okazji

Dnia Babci i Dziadka:

21 stycznia (poniedziałek)

godz. 15.00 – grupa II

godz. 15.30 – grupa VI

godz. 16.15 – grupa VIII

 

22 stycznia (wtorek)

godz. 15.00 – grupa I

godz. 15.30 – grupa IV

godz. 16.15 – grupa VII

 

24 stycznia (czwartek)

godz. 15.00 – grupa III

godz. 15.30 – grupa V

godz. 16.15 – grupa IX

 

Serdecznie zapraszamy na coroczne spotkania wigilijne z Rodzicami:

11.12.2018r.

grupa II o godz. 16.00

grupa IV o godz. 16.30

grupa VII o godz.17.15

12.12.2018r. 

grupa I o godz. 16.00

grupa VI o godz. 16.30

grupa IX o godz.17.15

13.12.2018r. 

grupa III o godz. 16.00

grupa V o godz. 16.30

grupa VIII o godz.17.15

 

Od poniedziałku 5 listopada 2018 r. trwają obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W przedszkolu  są biało czerwone kwiaty, dekoracje  oraz „kartka” z historii poświęcona tej tematyce.

9 listopada 2018 r. o godzinie 11. 11 wszyscy razem odśpiewaliśmy Hymn  – przedszkolaki, rodzice, nauczyciele oraz pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 76 w Warszawie. Dzieci ze starszych  grup  przygotowały przedstawienie,  w którym opowiedziały krótko o historii odzyskania niepodległości, śpiewały znane pieśni patriotyczne: Marsz Pierwszej Brygady, Piechota, Pierwsza Kadrowa, Przybyli Ułani, Serce w plecaku.  Występ zakończył się pięknie zatańczonym polonezem. Prezentacja wykonana przez dzieci dostarczyła wielu wzruszeń rodzicom i dziadkom przybyłym na uroczystość.  W tym dniu wszystkie przedszkolaki oraz nauczyciele  ubrani byli na biało – czerwono.