Informacje o strajku

8 kwietnia, 2019

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

W związku z przystąpieniem Przedszkola nr 338 „Sosnowa Stacyjka” do akcji strajkowej, informuję, że pojawił się problem związany z brakiem możliwości: zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie  dziecku opieki na czas trwania strajku od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.) Burmistrz Dzielnicy Wawer Miasta  Stołecznego Warszawy wyraził zgodę na zawieszenie zajęć.

Jednocześnie informuję, że na stronie Biura Edukacji znajduje się bezpłatna oferta, przygotowana przez instytucje Miasta st. Warszawy m.in.: domy kultury, biblioteki, czytelnie, ośrodki sportu i rekreacji, z której mogą skorzystać Państwo ze swoimi dziećmi.

W Dzielnicy Wawer zajęcia będą odbywały się w WCK, bibliotekach, ośrodku sportu i rekreacji oraz Kinie „Stacja Falenica”.

Na stronach Biura Edukacji znajdują się również inne ważne informacje np. o prawie do zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8.

http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem

O zakończeniu bądź zawieszeniu strajku w przedszkolu poinformuję Państwa bezzwłocznie poprzez informację na stronie internetowej przedszkola, tablicy ogłoszeń przedszkola oraz przesłanie wiadomości e-mail kierowanej do Przewodniczącej Rady Rodziców Przedszkola nr 338 „Sosnowa Stacyjka” oraz Członków Rady Rodziców.

Wszystkie informacje o bieżącej sytuacji podawane są na stronie www.edukacja.warszawa.pl,
Z wyrazami szacunku

Dyrektor

Izabella Rudzka