Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Informacje na temat rekrutacji – zasady, kryteria, harmonogram znajdują się na stronach Biura Edukacji  http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Od dnia 27.04 do 05.05.2015r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola składają wolę zapisu dziecka do przedszkola.

7 maja od godz. 13.00 podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

 

Zapisy do przedszkoli w m. st. Warszawa odbywają się za pomocą Elektronicznego Systemu Ewidencji Wniosków, który będzie dostępny od momentu rozpoczęcia rekrutacji wg terminów podanych na stronie Biura Edukacji.

Adres internetowy strony do logowania dla rodziców: 
 
Dn. 11.06 (czwartek) o godz. 17:00 zapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych na spotkanie, podczas którego zostaną przekazane informacje m.in. o terminach dni adaptacyjnych dla dzieci. Serdecznie zapraszamy.