Ćwiczenia do domu

Ćwiczenia słuchowe

Poprawiają koncentrację i uwagę słuchową, uwrażliwiają percepcję słuchową.

 •  Szukanie źródła dźwięku: Przebieg: rodzic chowa w pokoju nastawiony budzik lub telefon z melodią. Mówi dziecku, że zaraz usłyszy dźwięk. Zadaniem dziecka jest odnalezienie skąd wydobywa się dźwięk.

 

 •  Reakcja na imię:  Przebieg: Dziecko siedzi na środku pokoju z zamkniętymi oczami. Rodzic staje w dowolnym miejscu w pokoju i wymawia imię dziecka. Zadaniem dziecka jest odwrócenie się w stronę słyszanego głosu.

 

 •  Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta/otoczenie: Przebieg: Prezentujemy dziecku dźwięki wydawane przez zwierzęta lub otoczenie (np. świnia, pies, kot, krowa, koń, samochód, gwizdek, traktor, samolot, woda).  Zadaniem dziecka jest wskazanie na wcześniej przygotowanych obrazkach, odpowiedniego zwierzęcia. Rozpoczynamy od różnicowania dwóch dźwięków i stopniowo zwiększamy ich liczbę.

 

 •  Fabryka dźwięków: Przebieg: Dziecko siedzi skierowane twarzą do rodzica. Rodzic prezentuje dziecku kilka dźwięków preparowanych przy pomocy  różnych przedmiotów i jednocześnie nazywa dany dźwięk, (np. "Posłuchaj to jest kasza w butelce"). Rodzic używa, np. pustej butelki z kaszą w środku, butelki z wodą, butelki z cukrem, uderzanie długopisem o szklankę, uderzanie łyżką o filiżankę, darcie papieru itp. Następnie prosi dziecko o odwrócenie się plecami i prezentuje pojedynczo wcześniej demonstrowane dźwięki. Po każdej prezentacji dźwięku, dziecko odgaduje co to za dźwięk. Jeżeli występują trudności, dziecko odwraca się twarzą do rodzica i ponownie słucha prezentowanego dźwięku.

 

 •  Różnicowanie dźwięków instrumentów: Przebieg: Ustalamy z dzieckiem, że gdy usłyszy dźwięk grzechotki zamienia się,  np. w żabę i skacze po pokoju, a gdy usłyszy dźwięk bębenka zamienia się, np. w bociana i chodzi stawiając wielkie kroki. Można dowolnie dobierać instrumenty i reakcje dziecka.  

Ćwiczenia buzi i języka

Usprawniają narządy artykulacyjne:

 • cmokanie
 • parskanie
 • uśmiech
 • dzióbek (ścigąnie usta do przodu)
 • naśladowanie konika (kląskanie)
 • malowanie kropek na suficie (podnoszenie języka za górne zęby)
 •  zamienianie języka w piłeczkę (wypychanie językiem policzków)
 • chuchanie
 • gryzienie boków języka