Kącik logopedy

W roku szkolnym 2019/2020 opiekę logopedyczną nad dziećmi w naszym przedszkolu sprawuje pani Aleksandra Ciesielska.

Poniedziałek – 9.00 – 14.00

Wtorek – 8.30 – 15.30

Środa – 11.00 – 14.30

Czwartek – 9.00 – 14.30

Piątek – 9.00 – 15.00

Spotkania z rodzicami w każdy drugi wtorek miesiąca od godziny 15.30.

Profilaktyka logopedyczna

Ważnym zadaniem logopedii jest   profilaktyka logopedyczna, czyli dbałość
o prawidłowy rozwój mowy od momentu narodzin dziecka.  Należy pamiętać
o stymulowaniu  rozwoju mowy dziecka poprzez różnorodne.  Dzięki prostej
i zabawowej formie, mogą być one prowadzone także w domu przez rodziców.
Podczas ćwiczeń logopedycznych należy pamiętać o zastosowaniu ćwiczeń ruchowych oraz manualnych.

Etapy rozwoju mowy Twojego dziecka:

 • Od pierwszego oddechu do pierwszych urodzin: pojawiają  nieświadomie wypowiadane dźwięki zbliżone do głoski  a, i, e, k, g, t, d (głużenie)  Od ok. 6 miesiąca pojawiają się świadomie powtarzane dźwięki (gaworzenie): gu-gu, ła-ła ba-ła, pa-pa. Jeżeli Twoje dziecko milknie od ok. 6 miesiąca życia zbadaj jego słuch!
 • Pierwsze urodziny: pojawiają się pierwsze słowa (mama, tata, baba, dzidzi, da, dać, ne, nie). Dziecko roczne mówi ze zrozumieniem od 3 do 5 wyrazów.
 • Drugie urodziny: w ciągu kolejnego roku dziecko będzie używało do 200-300 słów. Obecne są wyrazy dźwiękonaśladowcze (miau-miau, hau-hau, muuu), nazwy rzeczy, niektóre czasowniki. Pod koniec mogą pojawić się zlepki dwuwyrazowe (np. mama daj)
 • Wiek pytań (między drugimi a trzecimi urodzinami)
 • Trzecie urodziny: pojawią się zlepki dwuwyrazowe (np. Baba koko, Dziadzia cho, Mama daj, Tata zoba). Kolejno pojawiają się zdania proste (Dziadzia cho, zobacz, Ja chcę am, Mama, kto to tu?)
 • Czwarte urodziny: liczba słów wypowiadanych przez dziecko nieustannie rośnie. Stopniowo tworzy zdania rozwinięte. Potrafi zasygnalizować większość swoich potrzeb.
 • Piąte urodziny: dziecko wymawia ok. 2000 słów. Rozumie pojęcia abstrakcyjne.
 • Szóste-siódme urodziny: dziecko powinno prawidłowo wymawiać wszystkie głoski języka polskiego. Nadal będzie poszerzało swoje  słownictwo, doskonaliło się gramatycznie.

12  wskazówek dla rodziców

 1. Mów powoli i wyraźnie.
 2. Kiedy nie reaguję, gdy do mnie mówisz, możliwe, że mam problem ze słuchem.
 3. Słuchaj mnie uważnie.
 4. Zadawaj mi pytania, ale nie zasypuj nimi! Daj mi czas na odpowiedź.
 5. Nie poprawiaj mojej wymowy, każąc mi  powtarzać słowo kilkakrotnie.
 6. Nie zawstydzaj mnie, kiedy popełniam błędy, bo mogę stracić chęć do mówienia.
 7. Czytaj mi bajki, oglądaj ze mną filmy. Rozmawiaj ze mną na ich temat.
 8. Nie wymuszaj na mnie poprawnej wymowy pewnych głosek. Może jeszcze nie osiągnąłem właściwego wieku, by je wymówić.
 9. Zwracaj uwagę, bym oddychał przez nos.
 10. Śpiewaj ze mną, ucz wierszyków.
 11. Komentuj to, co robimy- mów mi, jak piecze się ciasto, jakiego koloru samochody mijamy na spacerze.
 12. Odpowiadaj cierpliwie i wyczerpująco na moje pytania.