Druki do pobrania

………………………………………..
Nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego dziecka
 
………………………………………..
Nazwisko i imię ojca/opiekuna prawnego dziecka
 
 
Oświadczenie
 
 
Do odbioru z Przedszkola Nr 338 w Warszawie dziecka :
 
…………………………………………………………….………………….
 
upoważniam/y następujące osoby :
 
 
1 ………………………………………..…………………………………………………………………………………..              
   imię i nazwisko      miejsce zamieszkania     nr dowodu osobistego                 nr telefonu
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) jako upoważniony wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu „Oświadczenia do odbioru dziecka z Przedszkola
Nr 338 w Warszawie. Administratorem danych jest Dyrektor Przedszkola Nr 338 w Warszawie. Mam świadomość przysługującego mi prawa do treści danych oraz ich poprawiania.
 
Warszawa, dnia……………………….                 ………………………….
                                                                                      podpis
 
 
2…………………………………………………………………………………
    imię i nazwisko     miejsce zamieszkania           nr dowodu osobistego     nr telefonu
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) jako upoważniony wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu „Oświadczenia do odbioru dziecka z Przedszkola
Nr 338 w Warszawie. Administratorem danych jest Dyrektor Przedszkola Nr 338 w Warszawie. Mam świadomość przysługującego mi prawa do treści danych oraz ich poprawiania.
 
Warszawa, dnia……………………….                 ………………………….
                                                                                  podpis
 
 
3…………………………………………………………………………………
  imię i nazwisko   miejsce zamieszkania      nr dowodu osobistego    nr telefonu
 
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) jako upoważniony wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu „Oświadczenia do odbioru dziecka z Przedszkola
Nr 338 w Warszawie. Administratorem danych jest Dyrektor Przedszkola Nr 338 w Warszawie. Mam świadomość przysługującego mi prawa do treści danych oraz ich poprawiania.
 
Warszawa, dnia……………………….                 ………………………….
                                                                               podpis
 
 
 
 
4…………………………………………………………………………………         
imię i nazwisko        miejsce zamieszkania    nr dowodu osobistego    nr telefonu
 
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) jako upoważniony wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu „Oświadczenia do odbioru dziecka z Przedszkola
Nr 338 w Warszawie. Administratorem danych jest Dyrektor Przedszkola Nr 338 w Warszawie. Mam świadomość przysługującego mi prawa do treści danych oraz ich poprawiania.
 
Warszawa, dnia……………………….                 ………………………….
                                                                               podpis
 
5…………………………………………………………………………………
   imię i nazwisko   miejsce zamieszkania       nr dowodu osobistego     nr telefonu
 
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) jako upoważniony wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu „Oświadczenia do odbioru dziecka z Przedszkola
Nr 338 w Warszawie. Administratorem danych jest Dyrektor Przedszkola Nr 338 w Warszawie. Mam świadomość przysługującego mi prawa do treści danych oraz ich poprawiania.
 
Warszawa, dnia……………………….                 ………………………….
                                                                                 podpis
 
6…………………………………………………………………………………   
  imię i nazwisko    miejsce zamieszkania   nr dowodu osobistego   nr telefonu
 
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) jako upoważniony wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu „Oświadczenia do odbioru dziecka z Przedszkola
Nr 338 w Warszawie. Administratorem danych jest Dyrektor Przedszkola Nr 338 w Warszawie. Mam świadomość przysługującego mi prawa do treści danych oraz ich poprawiania.
 
Warszawa, dnia……………………….                 ………………………….
                                                                                podpis
 
7…………………………………………………………………………………
    imię i nazwisko   miejsce zamieszkania  nr dowodu osobistego   nr telefonu
 
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) jako upoważniony wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu „Oświadczenia do odbioru dziecka z Przedszkola
Nr 338 w Warszawie. Administratorem danych jest Dyrektor Przedszkola Nr 338 w Warszawie. Mam świadomość przysługującego mi prawa do treści danych oraz ich poprawiania.
 
Warszawa, dnia……………………….                 ………………………….
                                                                                podpis
 
 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę.
 
 
 
Warszawa, dnia ……………………..                                 
                                                 ………………………….                                ………………………….
podpis ojca/opiekuna prawnego    podpis matki/opiekuna prawnego