Aktualne informacje w naszym przedszkolu.

Zapraszamy wszystkie now przyjęte Przedszkolaki wraz z Rodzicami do naszego przedszkola  na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się 29 i 30 sierpnia 2019 r., w godz. 10 -11. 30. W tym czasie Rodzice lub opiekunowie pozostają razem z dzieckiem, pomagając mu oswoić się z nowym miejscem, zaprzyjaźnić z nauczycielami oraz nowymi kolegami i koleżankami.

Zapraszamy !

Alarm odwołany

27 czerwca, 2019

Szanowni Państwo!!

W związku z akcją ewakuacyjną w przedszkolu informujemy, że obiekt został skontrolowany przez służby. Nie wykryto zagrożenia, dzieci wróciły do przedszkola.

Zapraszamy Rodziców dzieci, które zostały przyjęte na rok szkolny 2019/2020 na zebranie informacyjne w dniu 27 czerwca 2019r. o godz. 16.30.

Podczas spotkania zostaną podane terminy zajęć adaptacyjnych.

Zebrania z Rodzicami

22 maja, 2019

Zapraszamy na zebrania z rodzicami:

27.05.2019r. o godz. 16.30 – grupa IV „Mrówki”, grupa V „Krasnale”

27.05.2019r. o godz. 17.00 – grupa III „Motylki” i grupa II „Misie”

29.05.2019r. o godz. 16.30 – grupa VI „Wiewiórki” i grupa VIII „Jeżyki”

29.05.2019r. o godz. 17.00 – grupa I „Pszczółki” i grupa VII „Biedronki”

Zebranie w grupie IX „Sówki” odbędzie się 03.06.2019r. o godz. 17.00.

Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest uiszczenie opłaty za żywienie w kwocie 100 zł, przelewem na rachunek bankowy przedszkola   80 1030 1508 0000 0005 5065 3079 do dnia 10 maja 2019r.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka.

Zawieszenie akcji strajkowej

23 kwietnia, 2019

Drodzy Rodzice !

Informujemy, że decyzją Komitetu Strajkowego od dnia 24.04.2019r. zostaje zawieszony strajk w Przedszkolu nr 338 „Sosnowa Stacyjka”. W związku z powyższym od dnia 24.04.2019r. w przedszkolu zostają wznowione zajęcia.

Z poważaniem

Izabella Rudzka

Życzenia oraz informacja

19 kwietnia, 2019

Szanowni Państwo,

Z okazji zbliżających się Świąt  w imieniu swoim oraz wszystkich Pracowników życzę zdrowych, spędzonych z najbliższymi Świąt Wielkanocnych. Niech te Święta przyniosą radość i nadzieję.

Z ufnością patrzmy w przyszłość wbrew wszystkiemu i mimo wszystko.

Informuję, że komitet protestacyjny przekazał mi informację o kontynuowaniu akcji strajkowej po Świętach – w dniu  23 kwietnia 2019 r. W tym dniu zajęcia będą zawieszone.

W przypadku odstąpienia lub zawieszenia akcji strajkowej niezwłocznie o tym poinformuję.

Z poważaniem

Izabella Rudzka

 

W terminie od 10 kwietnia 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Potwierdzenie woli zapisu rodzic może składać osobiście w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane
lub elektronicznie, po zalogowaniu się na konto kandydata. Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu przez rodzica jest
wystarczające i nie wymaga złożenia w przedszkolu „papierowego” druku.

Procedura odwoławcza rozpoczyna się od 24 kwietnia od godz. 12.00, po opublikowaniu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Informacje o strajku

8 kwietnia, 2019

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

W związku z przystąpieniem Przedszkola nr 338 „Sosnowa Stacyjka” do akcji strajkowej, informuję, że pojawił się problem związany z brakiem możliwości: zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie  dziecku opieki na czas trwania strajku od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.) Burmistrz Dzielnicy Wawer Miasta  Stołecznego Warszawy wyraził zgodę na zawieszenie zajęć.

Jednocześnie informuję, że na stronie Biura Edukacji znajduje się bezpłatna oferta, przygotowana przez instytucje Miasta st. Warszawy m.in.: domy kultury, biblioteki, czytelnie, ośrodki sportu i rekreacji, z której mogą skorzystać Państwo ze swoimi dziećmi.

W Dzielnicy Wawer zajęcia będą odbywały się w WCK, bibliotekach, ośrodku sportu i rekreacji oraz Kinie „Stacja Falenica”.

Na stronach Biura Edukacji znajdują się również inne ważne informacje np. o prawie do zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8.

http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem

O zakończeniu bądź zawieszeniu strajku w przedszkolu poinformuję Państwa bezzwłocznie poprzez informację na stronie internetowej przedszkola, tablicy ogłoszeń przedszkola oraz przesłanie wiadomości e-mail kierowanej do Przewodniczącej Rady Rodziców Przedszkola nr 338 „Sosnowa Stacyjka” oraz Członków Rady Rodziców.

Wszystkie informacje o bieżącej sytuacji podawane są na stronie www.edukacja.warszawa.pl,
Z wyrazami szacunku

Dyrektor

Izabella Rudzka